تبلیغات
وبلاگicon
Isfahan City - پارکینگ
اِصـ ـفـ َـهــــــــــ ـان شَهـــــــــرِ زیبایِ خُداســـ ـتـــــــ
Isfahan City Center's Parking improves efficiency and productivity of the services offered by shopping centre.customers will be more satisfied and more loyal when it comes to shopping or enjoying time. 

More time for shopping
Direct and fast parking thanks to the guidance and immediate identification of the available spaces.Increased wellbeing and more leisure time for customers.
Fuel savings and less wear of the vehicle.
Avoids stressful situations, less likelihood of accidents and conflicts.

Improved image and quality of the service
Reduced CO emissions by lower driving time spent on looking for parking.
Comfort and profitability with the system to control temperature, ventilation and lighting levels.
Improves the air you breathe in the shopping centre.
Creates loyalty.

Improved information and security
Notices to your mobile via SMS that prevent theft.
Remote visual control of the parking, with real-time connection to security cameras.
Uniform illumination system that improves quality and security in the car park.

Dynamic management of the car park
Reduction of queues to enter/exit during peak hours.
Customers are guided to the least crowded areas.
Guiding and closing certain areas optimises energy consumption and ventilation costs.
Data on hourly or weekly traffic rates, user behaviour, average time of occupancy, ...
Management of special parking spaces               .مترجم وب با 36 زبان زنده دنیا

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

فرم تماس

كد ماوس