تبلیغات
وبلاگicon
Isfahan City - موقعیت جغرافیایی پروژه
اِصـ ـفـ َـهــــــــــ ـان شَهـــــــــرِ زیبایِ خُداســـ ـتـــــــ

زمین در نظر گرفته شده برای پروژه در موقعیتی استثنایی از لحاظ دسترسی از نقاط مختلف شهر، آب و هوای مطبوع، کوهها و دامنه های زیبای اطراف پروژه قراردارد. این زمین با مساحت 150000 متر مربع در بزرگراه جنوبی شهر اصفهان و در تقاطع دو بزرگراه وحید دستجردی و کمربندی شهر اصفهان و در محدوده کوههای زیبا و دشت جنوبی اصفهان قراردارد.

از دیگر ویژگی های مهم و قابل توجه محل پروژه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:


- هم راستا بودن با طرحهای توسعه شهری مصوب (طرحها
ی جامع و تفصیلی شهر اصفهان)
- فاصله 15 دقیقه ای تا فرودگاه بین المللی اصفهان از طریق بزرگراههای کمربندی شهر
- فاصله
4 دقیقه ای تا زیباترین ورودی شهر اصفهان
- فاصله 300 متری تا ایستگاه راه آهن سراسری
- فاصله 400 متری تا ایستگاه مترو (قطار شهری)

- فاصله 700 متری با گمرک اصفهان
- دید و منظر بسیار مناسب به کوه صفه و شهر اصفهان
- مجاورت با دو محور بزرگراه ورودی و کمربندی شهر
- مجاورت با شهرکهای اقماری پر جمعیت سپاهان شهر
، بهارستان و شهید كشوری
- دسترسی آسان از مناطق مختلف شهر و شهرستانهای اطراف از طریق جاده های کمربندی بدون نیاز به عبور از ترافیک مرکزی شهر.

مترجم وب با 36 زبان زنده دنیا

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

فرم تماس

كد ماوس